Stold - skydekalender


Vær opmærksom på om der skydes fra

det militære øvelsesterræn Stold


Militæret afholder indimellem skydeøvelser, hvor der skydes

ud over bugten mellem Nekselø og Vesterlyng/Alleshave.


Når der er skydning markeres det med et mærke på masten på spidsen af Stold. Desuden kan man altid finde oplysninger om planlagte skydeøvelser på søfartsstyrelsens hjemmeside, se under Sejladsinformation.


www.soefartsstyrelsen.dkAppen "Sejlsikkert", der er udviklet af Trygfonden i samarbejde med Søfartsstyrelsen Søsportens Sikkerhedsråd og DMI har også informationer om aktuelle sejladsbegrænsninger. Appen kan hentes i din app-store.