Nyheder

Se Aktivitetskalender for kommende arrangementer.


Se under Links for presseomtale af foreningens afholdte arrangementer ...


Se under Billeder for billeder fra foreningens afholdte arrangementer ...

 

 Nye regler for lyst- og fritidsfiskeri i den vestlige Østersø pr. 1. januar 2017


Ved rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 10. oktober 2016 blev det besluttet, at der skal indføres en grænse for, hvor mange torsk den enkelte lyst- og fritidsfisker må tage med i land pr. dag i den vestlige Østersø (ICES underområde 22-24). Dette skyldes ønsket om at genoprette torskebestanden i vestlige Østersø.


Dette betyder, at hver enkelt lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. I perioden 1. februar til 31. marts må hver enkelt lyst- og fritidsfisker dog højst tage 3 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. Reglen gælder også for den enkelte lystfisker, som tager ud og fisker med en turbåd. I denne periode er der med visse undtagelser forbud mod erhvervsfiskeri i området af hensyn til torskens gydning.


Begrænsningerne gælder ikke for lyst- og fritidsfiskeri i den østlige del af Østersøen (ICES underområde 25-32).


De nye regler træder i kraft den 1. januar 2017.