Faciliteter


Alleshave Bådelaug og Fritidsfiskerforening

af 1989

Medlem af Dansk Amatørfiskerforening - DAFF


FACILITETERForeningen har følgende faciliteter til rådighed for medlemmerne:


- En betonrampe til søsætning af både. Ved lavvande er der kun ca. 20 cm vand

   nedenfor rampen og i særlige tilfælde mindre (og mere!).


- Mulighed for at ligge for svaj.


- Parkeringspladser til biler og trailere.


- Afmærket plads på græsplæne til hvert medlem hvor båden kan henstilles året rundt.


- Informationstavle omkring fiskeri og skydekalenderen for "Stold" skydeterræn.


- Medlemsskab af DAFF som udsender et medlemsblad 6 gange om året.


- Ulykkesforsikring via DAFF


- Kursusvirksomhed. Pt. garnbinding i vinterhalvåret.


- Frisk luft og badevand.