Faciliteter


FACILITETERForeningen har følgende faciliteter til rådighed for medlemmerne:


- En betonrampe til søsætning af både. Ved lavvande er der kun ca. 20 cm vand

  nedenfor rampen og i særlige tilfælde mindre (og mere!).


- Mulighed for at ligge for svaj.


- Parkeringspladser til biler og trailere.


- Afmærket plads på græsplæne til hvert medlem hvor båden kan henstilles året

  rundt.


- Medlemsskab af Dansk Fritidsfiskerforbund som udsender et medlemsblad 5

  gange om året.


- Ulykkesforsikring via Dansk Fritidsfiskerforbund


- Kursusvirksomhed. Pt. garnbinding i vinterhalvåret.


- Frisk luft og badevand.