Medlemskab og Kontingent


KONTINGENT og MEDLEMSKABMEDLEMSKABER


Almindeligt medlemskab inkl. kollektiv ulykkesforsikring koster kun kr. 500,- pr. år og omfatter også medlemskab af Dansk Fritidsfiskerforbund, der udgiver et medlemsblad 5 gange om året med masser af information om fritidsfiskeri.


Hvilende medlemskab eller støttemedlemskab uden medlemskab af Dansk Fritidsfiskerforbund, uden medlemsblad og ikke omfattet af den kollektive ulykkesforsikring koster 375,00 kr.

 

Almindeligt medlemskab kan udvides til Familiekontingent, der omfatter ægtefælle/samlever (to navngivne personer med samme bopæl). Begge er medlem af Dansk Fritidsfiskerforbund og begge er omfattet af den kollektive ulykkesforsikring, men husstanden modtager kun 1 medlemsblad. Koster 875,00 kr.

 

Almindeligt kontingent kan udvides med juniormedlemskab for børn under 18 år. Børn bliver omfattet af den kollektive ulykkesforsikring, men modtager ikke særskilt info fra bådelauget eller Dansk Fritidsfiskerforbund. Navn, fødselsdato og år kan anføres på indmeldelsesblanketten under bemærkninger.INDMELDELSE


Ønsker du at være medlem af vores forening skal du udfylde blanketten nedenfor og sende den til:

Formanden: formand@alleshavebaadelaug.dk  eller

Kassereren: kasserer@alleshavebaadelaug.dk


Der må gerne være en indscannet underskrift, men det er ikke afgørende.

Yderligere oplysninger om medlemskab kan fås hos kasseren.


Vi har stadig ledige bådpladser på land.

 


KONTINGENTBETALING


Det er alle medlemmers pligt/ret at betale kontingentet til tiden. Dette skal ske inden 15. november gældende for det næstfølgende år.


Dette gøres nemmest ved at overføre pengene til foreningens bankkonto eller via

Mobile-Pay til 62445

Bank: Danske Bank

Reg.nr 1551

Kontonr.: 0001995766VIGTIGT:


Husk at anføre dit navn beskedfeltet ved bankoverførsel.

Manglende indbetaling vil medføre sletning med virkning fra 1. januar.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÅDAN GØR DU:


1. Åben blanketten ved at klikke på "åben i nyt vindue" (Firkant med pil i øverste højre hjørne.

2. Klik på "filer" i venstre side af det nye billede.

3. Klik på "download originalen"

4. Gem dokumentet på din computer

5. Der kan nu skrives i blanketten, der herefter elektronisk kan sendes til enten formanden eller

    kassereren.