Faciliteter

 

Alleshave Bådelaug og Fritidsfiskerforening

af 1989

Medlem af Dansk Amatørfiskerforening - DAFF

 

FACILITETER

 

 

Foreningen har følgende faciliteter til rådighed for medlemmerne:

 

- En betonrampe til søsætning af både. Ved lavvande er der kun ca. 20 cm vand

nedenfor rampen og i særlige tilfælde mindre (og mere!).

 

- Mulighed for at ligge for svaj.

 

- Parkeringspladser til biler og trailere.

 

- Afmærket plads på græsplæne til hvert medlem hvor båden kan henstilles året rundt.

 

- Informationstavle omkring fiskeri og skydekalenderen for "Stold" skydeterræn.

 

- Medlemsskab af DAFF som udsender et medlemsblad 6 gange om året.

 

- Ulykkesforsikring via DAFF

 

- Kursusvirksomhed. Pt. garnbinding i vinterhalvåret.

 

- Frisk luft og badevand.