Nyheder

 

Alleshave Bådelaug og Fritidsfiskerforening

af 1989

Medlem af Dansk Amatørfiskerforening - DAFF

 

 

 

Sct. Hans arrangement.

Vi håber at kunne gentage succesen fra sidste år med et med et fælles grill-arrangement og efterfølgende bål Sct. Hans aften. Medbring selv mad, grill, bestik og service samt bord og stole. Bålet vil blive tændt omkring kl. 20.

Forslag til efterårets aktiviteter og/eller nye tiltag i øvrigt er fortsat meget velkomne.

På bestyrelsens vegne

Ingrid Weinreich

kasserer

 

 

 

 

 

 

 

Nye regler for lyst- og fritidsfiskeri i den vestlige Østersø pr. 1. januar 2017

 

Ved rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 10. oktober 2016 blev det besluttet, at der skal indføres en grænse for, hvor mange torsk den enkelte lyst- og fritidsfisker må tage med i land pr. dag i den vestlige Østersø (ICES underområde 22-24). Dette skyldes ønsket om at genoprette torskebestanden i vestlige Østersø.

 

Dette betyder, at hver enkelt lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. I perioden 1. februar til 31. marts må hver enkelt lyst- og fritidsfisker dog højst tage 3 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. Reglen gælder også for den enkelte lystfisker, som tager ud og fisker med en turbåd. I denne periode er der med visse undtagelser forbud mod erhvervsfiskeri i området af hensyn til torskens gydning.

 

Begrænsningerne gælder ikke for lyst- og fritidsfiskeri i den østlige del af Østersøen (ICES underområde 25-32).

 

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2017.